Byggdrift-alliansen består av Nordisk Energikontroll AS,  Ing D S Baastad AS og siv.ing Haga og Haugseth AS. Nordisk Enegikontroll er eksperter på varemsentraler. Baastad har hovedfokus på ventilasjon og Haga og Haugseth er konsulenter innen VVS med enøk som spesialområde. Sammen vil vi kunne løse de fleste utfordringer innen våre fagfelt. Vår fordel er at vi er en effektiv og oversiktlig gruppe med høy teknisk og prosjektfaglig kompetanse.

På disse sidene kan du lese om noen av prosjekter vi har gjennomført og tjenester vi tilbyr.

Ta kontakt med oss!